Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập hoặc giao dịch trên website niemtinbaohiem.net. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Quy định sử dụng để hiểu rõ hơn về các hành vi được phép và không được phép thực hiện tại hệ thống Niềm Tin Bảo Hiểm.

1. Mục đích áp dụng

Chính Sách này mô tả cách Niềm Tin Bảo Hiểm tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Niềm Tin Bảo Hiểm (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Niềm Tin Bảo Hiểm được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên niemtinbaohiem.net.

2. Quy định cụ thể

2.1 Thu thập dữ liệu

Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một địa chỉ email và họ và tên hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng email hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể chứa tên thật hoặc những thông tin cá nhân và vì vậy có thể xuất hiện trên web Niềm Tin Bảo Hiểm. Cũng giống như nhiều web khác, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie.

2.2  Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp:

  • Được quy định khác trong bản Chính sách bảo vệ riêng tư này.
  • Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ý chia sẻ dữ liệu.
  • Kiểm tra sự phù hợp của bạn nhằm giúp bạn so sánh và lựa chọn sản phẩm tài chính/bảo hiểm phù hợp nhất. Chúng tôi cần phải thu thập và sử dụng một số dữ liệu cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Dữ liệu cá nhân cụ thể mà bạn được yêu cầu gửi qua trang web của chúng tôi có thể thay đổi tuỳ vào sản phẩm mà bạn muốn so sánh.
  • Xác nhận khả năng sử dụng dịch vụ tài chính/bảo hiểm của bạn bằng cách gửi các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp đến đối tác của chúng tôi;
  • Một dịch vụ do web của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp.
  • Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp.
  • Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng web này vi phạm Chính sách bảo vệ riêng tư, Quy định sử dụng hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình.
  • Web này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Chính sách bảo vệ riêng tư này.

Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên site của chúng tôi để truy cập các web khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các web đó. Với một số dịch vụ Niềm Tin Bảo Hiểm yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính.

Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng do các bên thứ ba cung cấp, thì các thông tin đó có thể được chia sẻ với các khách hàng của Niềm Tin Bảo Hiểm (các nhà tài trợ) để họ có thể gửi thông tin hoặc đồ khuyến mãi tới người dùng liên quan đến các dịch vụ và bạn đã đăng ký.

Chúng tôi có thể sẽ sử dụng các địa chỉ thư điện tử và thư bưu chính để tiến hành các cuộc điều tra (Ví dụ: Thông báo thay đổi dịch vụ trên niemtinbaohiem.net, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác). Chúng tôi duy trì chính sách “Không spam” và không chia sẻ, bán hay để lọt email của các bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn.

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến bên thứ 3 trên các website khác 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào niemtinbaohiem.net từ các website khác không phải là website chính thức của Niềm Tin Bảo Hiểm.

2.3 Sử dụng Cookie

Cũng như nhiều web khác, chúng tôi thiết lập và sử dụng Cookie để nâng cao sự cảm thụ của bạn, cũng như duy trì thiết lập cá nhân của bạn… Web của chúng tôi có thể đăng quảng cáo và trong trường hợp đó có thể thiết lập và truy cập các Cookie trên máy tính của bạn và phụ thuộc vào chính sách bảo vệ sự riêng tư của các bên cung cấp quảng cáo.

Niềm Tin Bảo Hiểm cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng trên trang web niemtinbaohiem.net nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Niềm Tin Bảo Hiểm hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.4 Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách bảo vệ riêng tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên site của chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ email mà bạn đã cung cấp và được đặt trong thiết lập người dùng của bạn.

2.5. Từ chối bảo đảm

Mặc dù Chính sách bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

3. Thông tin liên hệ

Nếu có thắc mắc nào bạn có thể liên hệ trực tiếp với admin thông qua các cổng thông tin liên hệ của Niềm Tin Bảo Hiểm để được giải đáp.