Bảo hiểm cháy nổ là gì ? Có cần thiết mua cho chung cư không ?

537 lượt xem

Bảo hiểm cháy nổ là sản phẩm được tìm hiểu nhiều nhất hiện nay sau hàng loạt các vụ cháy lớn trong nước gần đây đã gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản. Để hiểu rõ hơn về các quy định và quyền lợi khi tham gia loại bảo hiểm này, bạn cần tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm rõ các thông tin chính xác nhất.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì?

bao-hiem-chay-no-niemtinbaohiem

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại bảo hiểm bồi thường cho khách hàng, doanh nghiệp khi có những tổn thất hoặc những thiệt hại do cháy nổ gây ra cho tài sản được bảo hiểm. Khi tham gia loại bảo hiểm này, người tham gia được bảo hiểm chi trả bảo vệ về người và tài sản, hỗ trợ chi trả xây dựng, sửa chữa lại. Ngoài ra khách hàng tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cũng có thể bảo vệ tài sản và người lân cận của mình, công ty bảo hiểm sẽ hỗ trợ chi phí trong trường hợp cháy nổ xảy ra làm cho khách hàng không thể sinh sống bên trong và không thể sử dụng tài sản.

Luật bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Căn cứ vào nghị định 23 cháy nổ bắt buộc của Chính Phủ Việt Nam quy định các điều khoản về bảo hiểm cháy nổ.

Đối tượng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo điều 4 của nghị định 23 2018 nđ cp quy định về các đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ như sau:

 • Đối tượng tham gia bh cháy nổ cần được bảo vệ khi có nguy cơ diễn ra rủi ro về cháy nổ gồm:
  • Nhà ở, công trình, các tài sản có trong nhà, máy móc thiết bị.
  • Những vật tư, hàng hóa và tài sản khác.
 • Các đối tượng bảo hiểm, các sản phẩm mua bảo hiểm và địa chỉ của đối tượng mua bảo hiểm phải ghi rõ, chính xác các thông tin vào trong hợp đồng, giấy chứng nhận hợp đồng bảo hiểm.

Bạn có thể quan tâm: Bảo hiểm tai nạn là gì

Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Bảo hiểm cháy nổ là gì ? Có cần thiết mua cho chung cư không ? 1

Đối với phạm vi bảo hiểm: Doanh nghiệp thực hiện việc bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định đối với những trường hợp hỏa hoạn, cháy nổ, các rủi ro đặc biệt gây ra.

Bạn không biết mua bảo hiểm cháy nổ của công ty nào? Tham khảo bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất 2023 để có cho mình lựa chọn đúng đắn nhé.

Đối với những trường hợp cơ sở nguy hiểm về cháy nổ sẽ không được bảo hiểm bồi thường thiệt hại như sau:

 • Những biến động từ thiên nhiên như động đất, sóng thần, núi lửa phun,…
 • Tài sản được quyết định đốt hoặc nổ theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
 • Những biến cố về an ninh, quốc phòng, chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 • Bị sét đánh nhưng không gây ra cháy nổ.
 • Các nguyên liệu cấm gây cháy nổ.
 • Các hoạt động cố ý gây ra cháy nổ của người tham gia bảo hiểm, hoạt động quá công suất của các thiết bị.
 • Thiệt hại về dữ liệu, phần mềm trong máy tính.
 • Thiệt hại do đốt rừng, đối cỏ, đốt bụi cây và các hoạt động với mục đích làm sạch phạm vi đất đai.

Mức phí đền bù bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ là gì ? Có cần thiết mua cho chung cư không ? 2

Theo điều 4 của nghi dinh 23 2018 quy định mức phí bồi thường bảo hiểm như sau:

 • Số tiền tối thiểu bồi thường bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của các tài sản tính theo giá trị thị trường tại thời điểm ký hợp đồng bảo hiểm.
 • Đối với trường hợp không xác định được giá trị của tài sản khi xảy ra cháy nổ, phí bồi thường bảo hiểm sẽ được tính theo thỏa thuận giữa 2 bên như sau:
  • Đối với những tài sản được quy định như nhà cửa, tài sản gắn liền với nhà, công trình thì số tiền bảo hiểm là giá trị được tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng.
  • Đối với những tài sản được quy định như hàng hóa, vật tư, sản phẩm sẽ được thanh toán quyền lợi theo giá trị thành tiền của tài sản được căn cứ dựa trên hóa đơn và các chứng từ hợp lệ có liên quan.

Nguyên tắc đền bù cháy nổ

Bảo hiểm cháy nổ là gì ? Có cần thiết mua cho chung cư không ? 3

Theo nghị định 23 quy định về nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được thực hiện đúng theo pháp luật.

 • Số tiền bồi thường tài sản thiệt hại cho khách hàng không vượt quá số tiền tham gia bảo hiểm của tài sản đó được ghi trong thỏa thuận của của hợp đồng bảo hiểm và trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo khoản 1 điều 7.
 • Trừ 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy cơ cháy nổ, không thực hiện đúng các biện pháp phòng chống theo quy định của pháp luật.
 • Không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những trường hợp gian lận bảo hiểm như khoản tiền phát sinh hoặc tăng thêm, theo quy định của luật hình sự.

Mức phí tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ là gì ? Có cần thiết mua cho chung cư không ? 4

Theo nghị định 23 năm 2018 quy định về mức phí tham gia bảo hiểm cháy nổ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ như sau:

 • Đối với khách hàng có tổng tài sản dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí đóng bảo hiểm tối thiểu = số tiền bảo hiểm tối thiểu x tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức xảy ra rủi ro cháy nổ của các cơ sở, tài sản mà khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận với nhau về tỷ lệ phí bảo hiểm.
 • Đối với khách hàng, doanh nghiệp có tổng tài sản trên 1.000 tỷ đồng thì mức phí bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa khách hàng và công ty bảo hiểm cháy nổ trên cơ sở tái bảo hiểm chấp thuận.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm cháy nổ

Theo quy định của luật bảo hiểm cháy nổ quy định về quyền lợi của bên mua như sau:

 • Được lựa chọn mua tại các công ty bảo hiểm được cấp phép.
 • Được yêu cầu công ty bảo hiểm giải thích về các nội dung liên quan tới hợp đồng ký kết.
 • Yêu cầu công ty bảo hiểm đền bù đầy đủ, chính xác theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.
 • Được thỏa thuận với công ty bảo hiểm về những nội dung có trong hợp đồng bảo hiểm nhưng không được trái với pháp luật.
 • Được khởi kiện các công ty bảo hiểm trong trường hợp công ty bảo hiểm không đền bù đúng theo quy định trong hợp đồng.

Bảo hiểm cháy nổ chung cư

Bảo hiểm cháy nổ là gì ? Có cần thiết mua cho chung cư không ? 5

Theo quy định của luật pháp thì chung cư thuộc các cơ sở có nguy cơ cháy nổ nên bắt buộc phải tham gia bảo hiểm. Nghị định 23 năm 2018 quy định các cơ quan, cá nhân có cơ sở có nguy cơ cháy nổ phải tham gia bảo hiểm tại các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì chung cư thuộc quyền sở hữu của ai thì người đó có trách nhiệm mua bảo hiểm, nếu chủ đầu tư vẫn thuộc quyền sở hữu chung cư thì chủ đầu tư phải mua bảo hiểm. Trường hợp chủ đầu tư chuyển giao quyền sở hữu cho các cá nhân hoặc tổ chức khác thì các tổ chức, cá nhân đó phải có trách nhiệm mua bảo hiểm.

Mức phí mua bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ chung cư được quy định như sau:

 • Mức phí bảo hiểm/năm với các chung cư có hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động (sprinkler) sẽ được tính là 0,05%.
 • Mức phí bảo hiểm/năm với các chung cư không có hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động (sprinkler) sẽ được tính là 1%.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Bảo hiểm cháy nổ là gì ? Có cần thiết mua cho chung cư không ? 6

Khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ đền bù bảo hiểm gồm các thủ tục như sau:

 • Văn bản yêu cầu đền bù bảo hiểm do cháy nổ.
 • Hợp đồng tham gia bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm.
 • Bản sao biên bản kiểm tra giám định của cảnh sát phòng cháy chữa cháy trước khi xảy ra rủi ro.
 • Biên bản giám định được cấp bởi doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người giám định được doanh nghiệp ủy quyền.
 • Bản sao biên bản giám định của các cơ quan có thẩm quyền về nguyên nhân cháy nổ.
 • Bản kê khai thiệt hại và giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Trên đây là toàn bộ những thông tin và quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy nổ. Hy vọng bài viết trên của Niềm tin bảo hiểm đã giúp bạn hiểu hơn về loại bảo hiểm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *