[Cập Nhật] Luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 có gì thay đổi?

689 lượt xem

Bạn đã biết gì về luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 chưa. Nó có những sửa đổi, bổ sung gì mới. Hãy cùng NIềm Tin Bảo Hiểm tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé.

Luật bảo hiểm y tế là gì ?

luat-bao-hiem-y-te-niemtinbaohiem

Luật bảo hiểm y tế (luật bhyt) là quy định của Chính phủ và Nhà nước về bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia, cụ thể gồm:

 • Các quy định về chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, đối tượng tham gia.
 • Mức đóng cho từng đối tượng, trách nhiệm và phương thức đóng bhyt.
 • Thẻ bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, thanh toán bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh.
 • Quỹ bảo hiểm y tế.
 • Quyền và trách nhiệm các bên liên quan.

Luật chỉ áp dụng đối với các tổ, chức cá nhân hoặc người nước ngoài sinh sống trong nước Việt Nam và có liên quan tới bhyt. Đối với những trường hợp bảo hiểm y tế mang tính chất kinh doanh thì khi đó luật này sẽ không được áp dụng.

Vậy bạn đã biết gì về luật bảo hiểm xã hội mới nhất chưa? Truy cập bài viết để biết rõ hơn nhé.

Những quy định chung của luật bảo hiểm y tế 

Quy định về nguyên tắc hoạt động

[Cập Nhật] Luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 có gì thay đổi? 1

Theo điều 3 của luật bhyt có những quy định sau:

 • Chia sẻ rủi ro giữa những người sử dụng bảo hiểm y tế khi mắc phải bệnh tật hoặc tai nạn rủi ro.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế được quy định thông qua tỷ lệ phần trăm tiền lương tháng, lương hưu hoặc lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm.
 • Các chi phí khi thăm khám, chữa bệnh, điều trị bằng bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người thăm khám chi trả.
 • Mức hưởng quyền lợi thăm khám, chữa bệnh còn phải phụ thuộc vào  mức độ bệnh tật và một số gói dịch vụ bảo hiểm tham gia. Đối với mỗi gói bảo hiểm khác nhau sẽ có mức độ đóng và hưởng khác nhau và còn tùy thuộc vào đối tượng.
 • Quỷ bảo hiểm y tế được quản lý một cách tập trung, công khai minh bạch, đảm bảo tính thu chi và được Chính phủ nhà nước Việt Nam bảo hộ.

Có thể bạn quan tâm: Cách giám định bảo hiểm y tế mới nhất hiện nay.

Quy định về chính sách của nhà nước về BHYT

[Cập Nhật] Luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 có gì thay đổi? 2

Điều 4 của luật bảo hiểm y tế quy định về chính sách như sau:

 • Đối với người có công với cách mạng hoặc nhóm đối tượng của xã hội sẽ được nhà nước đóng và hỗ trợ chi phí đóng và tham gia bảo hiểm y tế.
 • Nhà Nước tạo điều kiện cho các công ty, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm y tế hoặc hỗ trợ chi phí giúp đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc các nhóm đối tượng.
 • Đối với các hoạt động đầu tư vào quỹ bảo hiểm y tế, để bảo an toàn và tăng hoạt động đầu tư của quỹ bhyt sẽ được nhà nước ưu ái. Đối với nguồn thu từ quỹ bảo hiểm y tế và số tiền lời khi đầu tư hoạt động của quỹ sẽ được nhà nước miễn thuế.
 • Đối với việc phát triển, đầu tư về công nghệ và phương tiện kỹ thuật trong việc bảo hiểm y tế được nhà nước khuyến khích.

Quy định về cơ quan quản lý

Điều 5 của luật bảo hiểm y tế quy định về cơ quan quản lý:

 • Chính phủ thống nhất quản lý của nhà nước về bảo hiểm y tế.
 • Bộ y tế được Chính phủ quy định chịu trách nhiệm về việc quản lý và vận hành bảo hiểm y tế.
 • Các bộ, cơ quan có quyền hạn và trách nhiệm phối hợp thực hiện quản lý bảo hiểm y tế với bộ y tế.
 • Đối với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước về việc quản lý bảo hiểm y tế tại các địa phương.

Trách nhiệm của các cơ quan và bộ máy nhà nước đối với BHYT

[Cập Nhật] Luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 có gì thay đổi? 3

Điều 6 của luật bhyt quy định các Bộ, cơ quan có liên quan và chịu trách nhiệm quản lý bảo hiểm xã hội phải thực hiện các trách nhiệm sau:

 • Cần có chiến lược quy hoạch phát triển bao hiem y te một cách cụ thể.
 • Xây dựng chính xác, pháp luật bảo hiểm y tế, xây dựng hệ thống y tế, các tuyến chuyên môn kỹ thuật, chuẩn bị nguồn tài chính phục vụ cho công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe quyền lợi của người tham gia dựa trên bảo hiểm y tế toàn dân.
 • Xây dựng và trình lên cho Chính Phủ các giải pháp nhằm đảm bảo trong việc cân đối quỹ y tế.
 • Ban hành các danh chữa trị như mục thuốc, vật tư y tế,…, các dịch vụ khám, điều trị và kỹ thuật chuyên môn thuộc phạm vi được hưởng  quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
 • Tuyên truyền, phổ biến bảo hiểm y tế và các chính sách và pháp luật bhyt.
 • Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế theo đúng pháp luật.
 • Theo dõi, đánh giá, tổng kết các hoạt động của bảo hiểm y tế.
 • Thanh tra, kiểm tra và xử lý các sai sót, khiếu nại của người dân, các cơ quan về bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế bảo hiểm y tế nhằm nâng cao chất lượng.

Điều 7 của luật bhyt quy định trách nhiệm của Bộ tài chính đối với bảo hiểm y tế gồm:

 • Phối hợp với các tổ chức liên quan tới bảo hiểm y tế để nhằm xây dựng các chính sách, pháp luật về tài chính của bảo hiểm y tế sao cho phù hợp.
 • Lấp thanh tra, kiểm tra bảo hiểm y tế về việc thực hiện quy định của pháp luật về chế độ tài chính và quỹ bảo hiểm y tế.

Điều 8 của luật bảo hiểm y tế quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp đối với bảo hiểm y tế như sau:

[Cập Nhật] Luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 có gì thay đổi? 4

 • Chỉ đạo, triển khai thực hiện theo quy định đúng với pháp luật về bảo hiểm y tế.
 • Tuyên truyền phổ biến rộng rãi về các chính sách và quy định pháp luật bảo hiểm y tế.
 • Đảm bảo kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được nhà nước đóng hoặc hỗ trợ theo luật bảo hiểm y tế.
 • Thanh tra, kiểm tra, xử lý các khiếu nại về của các cơ quan và người tham gia trên địa bàn về bảo hiểm y tế.
 • Quản lý nguồn kinh phí, quỹ bảo hiểm y tế theo đúng pháp luật.

Điều 9 của luật bảo hiểm y tế quy định về tổ chức bảo hiểm y tế như sau:

 • Chính phủ quy định các tổ chức, chức năng có quyền hành và nhiệm vụ  tổ chức bảo hiểm y tế một cách cụ thể.
 • Các tổ chức bảo hiểm y tế có chức năng thực hiện các chính sách, pháp luật và quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Điều 10 của luật bhyt quy định kiểm toán quỹ bảo hiểm y tế. Đối với quỹ bảo hiểm y tế theo định kỳ 3 năm sẽ được kiểm toán của nhà nước thực hiện và báo lại kết quả lên cho Quốc hội. Trừ trường hợp có yêu cầu đột xuất của Quốc hội về việc kiểm toán quỹ bảo hiểm y tế.

Quy định của luật BHYT về các hành vi nghiêm cấm

 • Không đóng thiếu tiền bảo hiểm y tế.
 • Giả mạo hoặc gian lận thẻ bảo hiểm y tế và hồ sơ bảo hiểm y tế.
 • Cung cấp thông tin đối tượng tham gia sai sự thật, cố ý báo cáo thông tin số liệu sai lệch về bảo hiểm y tế.
 • Cản trở, cố ý gây khó khăn làm thiệt hại về quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế và các bên có liên quan.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với luật bảo hiểm y tế.
 • Sử dụng các khoản tiền trong chi phí tham gia bảo hiểm y tế và các quỹ bảo hiểm y tế sai mục đích trái với quy định.

Luật BHYT mới nhất 2023 có gì thay đổi

Luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 có những quy định thay đổi đáng chú ý như sau:

1. Thay đổi thông tin trên thẻ BHYT

[Cập Nhật] Luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 có gì thay đổi? 5

Hiện nay theo quy định luật bảo hiểm y tế 2023 trên thẻ bảo hiểm y tế không ghi thời điểm hết hạn sử dụng. Trong đó trên thẻ bảo hiểm y tế được cấp hiện nay không ghi thời hạn sử dụng ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm như cũ mà thay vào đấy ghi “giá trị sử dụng từ ngày …/…/”.

Vì vật để nắm rõ chi tiết thời gian tham gia bảo hiểm y tế của chính bản thân ngày, tháng, năm nào, bạn cần truy cập cổng thông tin điện tử để tra cứu hoặc xem bài viết hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm y tế chính xác. Bên cạnh đấy luật bhyt 2023 cũng có quy định thay thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy sang thẻ bhyt điện tử.

2. Thời gian cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Thời gian cấp lại thẻ bảo hiểm y tế được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn trong 5 ngày. Đối với năm 2019 trường hợp cấp lại thẻ và đổi thẻ bhyt thì thời gian giải quyết trong 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp lại thẻ.

Theo luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 thì thời gian cấp lại thẻ bảo hiểm y tế sẽ được giải quyết trong vòng 24 giờ. Đối với trường hợp thay đổi thông tin cá nhân trên thẻ bảo hiểm y tế sẽ được xử lý trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu.

Đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm đang điều trị tại các cơ sở y tê việc sẽ được thực hiện trong ngày. Việc cấp lại và thay đổi các thông tin trên thẻ bảo hiểm sẽ được thực hiện tại các cơ quan thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

3. Điều kiện hưởng 100% chi phí mới nhất

Theo luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 quy định đối với những trường hợp khi đi khám chữa bệnh có số tiền chi trả mỗi lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Đối với trường hợp khi đi thăm khám ở tuyến xã và tương đương sẽ được hưởng 100% chi phí khám. Khi người tham gia bảo hiểm y tế được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả sẽ được miễn phí 100% phí khám chữa bệnh.

4. Bổ sung đối tượng tham gia

[Cập Nhật] Luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 có gì thay đổi? 6

Quy định mới của luật bảo hiểm y tế 2023 quy định mở rộng đối tượng tham gia nhằm đảm bảo và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên nhiều độ tuổi, cụ thể như sau:

 1. Bổ sung các đối tượng như người đang sinh sống ở các xã đảo, huyện đảo sẽ được đóng và sử dụng bhyt bằng ngân sách nhà nước.
 2. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bị mắc bệnh thuộc các danh mục cần chữa và điều trị bệnh lâu dài.
 3. Các đối tượng từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Kết quả của việc áp dụng luật bảo hiểm y tế

[Cập Nhật] Luật bảo hiểm y tế mới nhất 2023 có gì thay đổi? 7

Thứ nhất: Khi áp dụng luat bảo hiểm y tế tính đến năm 2023 tỷ lệ bao phủ bảo bhyt toàn dân chiếm 90,7% dân số trên cả nước. Đối tượng tham gia bhyt theo từng năm tăng nhanh, trung bình mỗi năm tăng 48%, số người tham gia trong nước tính đến năm 2023 hơn 85,636 triệu người tham gia.

Như vậy hiện nay rất nhiều địa phương đã hoàn thành mục tiêu tham gia bảo hiểm y tế toàn dân trước thời hạn. Ước tính của Bộ y tế về thời gian đạt được mục tiêu 100% người tham gia bhyt trên toàn dân phải mất từ 40 đến 80 năm. Mục tiêu giai đoạn tiếp theo đến năm 2025 tỷ lệ tham gia bhyt toàn dân đạt 95% dân số.

Thứ hai: Đảm bảo quyền lợi của người tham gia, sử dụng bảo hiểm y tế theo luật bhyt cụ thể như sau:

 • Hiện nay các cơ sở, dịch vụ khám chữa bệnh ký kết hợp đồng khám điều trị bằng bhyt ngày càng tăng, tính đến năm 2023 có 2.571 cơ sở đã ký kết và tăng 22% so với năm 2014. Các cơ sở,dịch vụ khám điều trị tư nhân ký kết hợp đồng thăm khám, chữa trị chế độ bhyt ngày càng tăng, tới năm 2023 đã có 835 cơ sở cao hơn rất nhiều so với năm 2014 là 424 và dẫn tới cơ hội khám chữa bệnh cho người sử dụng ngày càng được mở rộng.
 • Đã có hơn 18 nghìn kỹ thuật, dịch vụ thăm khám và điều trị cho người tham gia bảo hiểm y tế kể cả các kỹ thuật cao và chi phí chi trả lớn. Hàng ngàn loại vật tư y tế chăm sóc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia sử dụng bhyt.
 • Bhyt đã góp phần làm giảm chi phí thăm khám, điều trị cho người bệnh, tạo nên sự công bằng trong quyền lợi khi thăm khám.

Bài viết trên đã nêu ra rõ những quy định của luật bảo hiểm y tế trong việc tham gia quản lý và đảm bảo quyền lợi người sử dụng bhyt theo đúng pháp luật. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào tiên quan tới luật bhyt, bạn hãy bình luận ở phía dưới để Niềm tin bảo hiểm giải đáp những thắc mắc đấy cho bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *