Đánh giá gói bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential

479 lượt xem

Sản phẩm bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh là giải pháp bảo hiểm kết hợp tiết kiệm và bảo vệ tốt nhất hiện nay cho bạn và gia đình của công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam. Bạn đã nắm rõ thông tin về quyền lợi và điều kiện tham gia sản phẩm bảo hiểm này chưa? Hãy cùng Niềm Tin Bảo Hiểm đi tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

Giới thiệu gói bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh

Đánh giá gói bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential 1

Nhằm giúp khách hàng có thể chủ động trong vấn đề tài chính trong việc hoạch định và sự an tâm chủ động trong tương lai. Bên cạnh đấy là những giải pháp bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống.

Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã giới thiệu tới khách sản phẩm bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh giải pháp kết hợp tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ tài chính trước những rủi ro diễn ra trong cuộc sống.

Sản phẩm bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh sẽ mang tới sự an tâm và chủ động trong quá trình hoạch định và thực hiện sáng tạo mọi điều bạn thích, kể cả tương lai  cùng gia đình trong cùng một hợp đồng.

Điều kiện mua bảo hiểm

Để tham gia gói bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh bạn cần đảm bảo các điều kiện sau:

1. Gói sản phẩm bảo hiểm quy định độ tuổi tham gia từ 0 đến 65 tuổi.

2. Thời hạn hợp đồng đến 75 tuổi.

3. Thời hạn đóng phí bằng thời hạn hợp đồng, khách hàng có thể linh hoạt đóng phí sau 6 năm.

4. Phí bảo hiểm tối thiểu được quy định như sau:

 • Đối với người được bảo hiểm chính từ 18 tuổi trở lên thì mức đóng tối thiểu là 8 triệu đồng/năm.
 • Đối với người được bảo hiểm chình từ 17 tuổi trở xuống mức đóng tối thiểu là 6 triệu đồng/năm.

5. Số tiền tối thiểu tham gia bảo hiểm là 200 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm: Gói bảo hiểm Pru Bảo Vệ Tối Ưu

Quyền lợi của gói bảo hiểm prudential Phú – Toàn Gia Hưng Thịnh

Đánh giá gói bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential 2

Tiết kiệm hiệu quả an toàn

Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh Prudential, khoản tiết kiệm của bản sẽ được hưởng lãi suất hấp dẫn từ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung.

Với hiệu quả lãi suất được chia cho khách hàng thực tế.

Đánh giá gói bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential 3

Trước các biến động lên xuống của thị trường, lãi suất luôn được công ty bảo hiểm Prudential cam kết đảm bảo không thấp hơn mức cam kết.

Đánh giá gói bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential 4

Cứ mỗi 5 năm vào ngày kỷ niệm tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng sẽ được cộng thưởng 50% phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm cộng vào giá trị tài khoản.

Bảo vệ tài chính

 • Khách hàng sẽ được bảo vệ tài chính trước những rủi ro xảy ra gây tử vong, thương tật toàn bộ hoặc vĩnh viễn.
 • Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng giá trị bảo hiểm trong các thời điểm kết hôn, sinh con hoặc nhận nuôi con hoặc khi con bắt đầu vào học các cấp 1, 2, 3, đại học.
 • Khách hàng có thể tạm ứng 50% giá trị tài khoản trong trường hợp người được bảo hiểm mắc phải bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối.
 • Chỉ với 1 hợp đồng bảo hiểm, khách hàng có thể bảo vệ cả gia đình trước những rủi ro của cuộc sống, đồng thời có thể nâng cao quyền lợi bảo vệ của mình bằng cách tham gia thêm các sản bảo hiểm bổ trợ.

Linh hoạt thực hiện nhiều mục tiêu

Khi tham gia bảo hiểm Pru Toàn Gia Hưng Thịnh có thể bạn tinh hoạt và chủ động trong việc quản lý hợp đồng nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

Đánh giá gói bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential 5

1. Khách hàng được thưởng duy trì hợp đồng vào năm thứ 10 và mỗi 5 năm sau đó nếu phí bảo hiểm tham gia đóng đầy đủ hàng năm và không rút tiền từ tài khoản cơ bản cũng như không giảm số tiền bảo hiểm. 

2. Quyền lợi được áp dụng một lần vào thời điểm người được bảo hiểm trước 51 tuổi và trong vong 90 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện với mức tăng tối đa là 50% số tiền bảo hiểm (STBH) ban đầu nhưng không được quá 500 triệu đồng. Việc tăng số tiền bảo hiểm khác hàng nên cân nhắc vì sẽ là giảm giá trị tài khoản hợp đồng và tăng chi phí bảo vệ. Để đảm bảo quyền lợi khách hàng nên đóng phí bảo hiểm sau khi gia tăng số tiền bảo hiểm.

3. Từ thời điểm nhận khoản tạm ứng, GTTKHD vẫn được giữ và tiếp tục hưởng lãi suất. Thời hạn tạm ứng là 6 tháng, sau 6 tháng nếu người được bảo hiểm vẫn còn sống và bên mua bảo hiểm không thanh toán khoản tạm ứng thì Prudential sẽ khấu trừ khoản tạm ứng này trong GTTKHD.

4. Số tiền mà khách hàng tích lũy thêm sau đi trừ đi chi phí ban đầu sẽ được cộng thêm vào tài khoản để được hưởng lãi suất. Quá trình tích lũy thêm được bắt đầu khi phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính đến hết năm hợp đồng hiện tại và phí bảo hiểm được đóng đầy đủ.

Đánh giá gói bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential 6

5. Khách hàng có thể thực hiện linh hoạt kế hoạch tài chính của mình bằng quyền lợi có thể rút tiền từ khoản tích lũy thêm bất cứ lúc nào và rút tiền từ tài khoản cơ bản kể từ năm thứ 3 tham gia đóng bảo hiểm.

6. Khách hàng có thể linh hoạt trong việc giảm hoặc tạm ngừng đóng phí bảo hiểm kể từ năm thứ 6. Việc tạm ngừng hoặc giảm đóng phí bảo hiểm trong thời gian kéo dài có thể dẫn tới hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực khi GTTKHD bằng 0. Khách hàng nên duy trì tham gia đóng phí bảo hiểm nhằm tích lũy và thực hiện mục tiêu theo kế hoạch đã đặt ra.

7. Quá trình tăng, giảm số tiền bảo hiểm theo quy định chỉ được thực hiện vào năm thứ 3. Tuy nhiên quá trình tăng số tiền bảo hiểm chỉ được thực hiện khi người được hợp đồng từ 65 tuổi trở lên.

8. Hợp đồng bảo hiểm sẽ kết thúc khi người được bảo hiểm đạt 75 tuổi, tuy nhiên khách hàng có thể thực hiện kết thúc hợp đồng sớm hơn theo nhu cầu trong tương lai. 

Lưu ý: Khách hàng không nên chấm dứt hợp đồng trong các năm đầu tiên bởi chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ cao trong giai đoạn này.

Quyền lợi bảo vệ toàn diện

1. Sản phẩm bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh đưa tới quyền lợi bảo vệ cao với số tiền bảo hiểm cao và mức phí hợp lý.

Ví dụ bảng minh họa đối với khách hàng nam 35 tuổi:

Đánh giá gói bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential 7

2. Bên cạnh đấy khách hàng có quyền lợi tạm ứng 50% số tiền bảo hiểm khi gặp rủi ro mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối.

3. Quyền lợi tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Công ty bảo hiểm Prudential sẽ chia trả 100% số tiền bảo hiểm. 

Các sản phẩm bổ trợ của Phú – Toàn Gia Hưng Thịnh

Khách hàng có thể gia Tăng quyền lợi bảo vệ và tích lũy thông qua các sản phẩm bổ trợ của Phú – Toàn Gia Hưng Thịnh. Các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ gồ:

 • Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn.
 • Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em.
 • Sản phẩm bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo.
 • Sản phẩm bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn mở rộng.
 • Sản phẩm bảo hiểm chết do tai nạn.
 • Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ tài chính người phụ thuộc/người hôn phối.
 • Sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu.
 • Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
 • Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện.
 • Sản phẩm bảo hiểm từ bỏ thu phí/ từ bỏ thu phí người hôn phu.

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential

Đánh giá gói bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential 8

Khách hàng có nhu cầu tiết kiệm và và an toàn bảo vệ tài chính của mình để thực hiện những dự định và ước mơ trong tương lai thì sản phẩm bảo hiểm Phú Toàn Gia Hưng Thịnh của Prudential là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay bởi:

 • Công ty bảo hiểm Prudential là công ty bảo hiểm lớn, uy tín hàng đầu hiện nay.
 • Sản phẩm mang đến cho bạn quyền lợi chi trả, tiết kiệm cao.
 • Mức phí tham gia hợp lý.
 • Điều kiện tham gia hợp đồng rộng, phù hợp với rất nhiều đối tượng.
 • Linh hoạt trong việc điều chỉnh hạn mức bảo vệ và rút tiền.
 • Linh hoạt trong việc đóng phí bảo hiểm.

Mua bảo hiểm Phú – Toàn Gia Hưng Thịnh Prudential

Để mùa bảo hiểm Phú – Toàn Gia Hưng Thịnh của công ty bảo hiểm Prudential bạn cần thực hiện điều thông tin vào bảng dưới đây.

  TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Nhập đúng thông tin chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể

  Như vậy Niềm Tin Bảo Hiểm cung cấp chi tiết kiến thức về sản phẩm bảo hiểm này. Những thắc mắc bạn có thể để lại ở phần comment phía dưới bài viết để chúng tôi có thể giải đáp giúp bạn. Xin cảm ơn.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *