Cách ghi tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

7727 lượt xem

Để tham gia hay điều chỉnh các thông tin khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì người tham gia phải điền đầy đủ các thông tin và tờ khai và nộp hồ sơ theo quy định. Hôm nay Niềm tin bảo hiểm sẽ hướng dẫn cách ghi tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo người tham gia có thể thực hiện kê khai nhanh và chính xác nhất.

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế 2023 chính xác

Cách ghi tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế 1

Cách ghi tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đúng theo quy định

Các bạn cần chú ý cách điền tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế dưới đây để tránh ghi thiếu hoặc ghi sai thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhé.

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất quy định đối tượng và điều kiện tham gia bhxh như thế nào? Truy cập bài viết để nắm rõ các quy định nhé.

Đối với người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội

[ 1 ]. Họ và tên: Cần gi đầy đủ họ và tên người tham gia bằng chữ in hoa có dấu.

[ 2 ]. Ngày, tháng, năm sinh: Điền đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của bạn như trên chứng minh nhân nhân hoặc sổ hộ khẩu.

[ 3 ]. Giới tính: Giới tính của người tham gia bảo hiểm.

[ 4 ]. Quốc tịch: Ghi theo như trong chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu.

[ 5 ]. Dân tộc: Ghi theo như trong chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.

[ 6 ]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: Ghi rõ địa chỉ xã (phường), huyện, tỉnh đã đăng ký giấy khai sinh.

[ 7 ]. Địa chỉ nhận hồ sơ: Ghi đầy đủ địa chỉ đang sinh sống của bạn vào để bảo cơ quan bảo hiểm gửi kết quả.

[ 8 ]. Số CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước: Ghi đầy đủ và chính xác số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số thẻ căn cước.

[ 9 ]. Số điện thoại liên hệ: Ghi vào số điện thoại của bạn để công ty bảo hiểm dễ liên lạc và có thể nhận mã OTP khi thực hiện tra cứu thông tin bảo hiểm trên cổng thông tin điện tử.

[ 10 ]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ e dưới 6 tuổi): Ghi đầy đủ họ tên cha, mẹ và người giám hộ.

[ 11 ]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia bhtn): Ghi mức thu nhập tài chính hàng tháng do người tham gia bảo hiểm tự nguyện tự chọn.

[ 12 ]. Phương thức đóng (áp dụng với người lao động nước ngoài và người tham gia bhtn): Lựa chọn phương thức đóng theo 3 tháng hay 6 tháng, 12 tháng rồi ghi vào.

[ 13 ]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: Lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan bhxh cấp danh sách cho bạn lựa chọn rồi ghi vào.

[ 14 ]. Phụ lục thành viên hộ gia đình: Kê khai đầy đủ và chính xác thông tin thành viên trong gia đình theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia bhyt theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.

Xem thêm: Cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội nếu bạn chưa biết nhé.

Đối với người tham gia thay đổi thông tin trên sổ bhxh, thẻ BHYT

[ 1 ]. Họ và tên : Điền đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia bhxh, bhyt, bhtn.

[ 2 ]. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ và chính xác ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

[ 3 ]. Mã số BHXH: Ghi chính xác mã số bảo hiểm của bạn khi tham gia bhxh.

[ 4 ]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Ghi rõ và chính xác các nội dung cần thay đổi như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan tới chức danh, nghề nghiệp, phương thức đóng, nơi đăng ký khám ban đầu.

[ 5 ]. Hồ sơ kèm theo:

 • Đối với trường hợp đổi thông tin cần kèm theo giấy tờ chứng minh.
 • Đối với trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn cần ghi các loại giấy tờ chứng minh.
 • Sau khi hoàn tất kê khai, người tham gia cần ký và ghi rõ họ tên, Trường hợp kê khai thay đổi nhân thân đã ghi trên sổ bhxh và thẻ bhyt thì phải có xác nhận tại nơi đang làm việc. Đối với người tham gia bảo lưu thì thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì không phải xác nhận.

Có thể bạn quan tâm: Đơn xin đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đối với phụ lục thành viên hộ gia đình

Cách ghi tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế 2

Cách lập lập phụ lục như sau:

 1. Mục đích: Nhằm kê khai đầy đủ thông tin toàn bộ thành viên trong gia đình đang tạm trú của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.
 2. Người lập: Là chủ hộ hoặc người đại điện trong hộ gia đình tham gia bhyt mà chưa có mã số.
 3. Thời gian lập: Khi người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, có người được giảm trừ mức đóng.
 4. Phương pháp lập:
 • Phần thông tin chung: Điền đầy đủ thông tin về chủ hộ gia đình, số điện thoại và địa chỉ đăng ký sinh sống.
 • Chỉ tiêu theo cột: 
  • Cột A: Ghi số thứ tự thành viên trong gia đình.
  • Cột B: Ghi đầy đủ các thành viên trong gia đình, mỗi người ứng với một số thứ tự ở cột A.
  • Cột 1: Ghi mã số thành viên trong gia đình đã được BHXH cấp.
  • Cột 2: Ghi chính xác ngày, tháng, năm sinh của từng người trong hộ gia đình.
  • Cột 3: Ghi giới tính của từng người trong hộ gia đình.
  • Cột 4: Ghi đầy đủ địa chỉ cấp giấy khai sinh của từng thành viên trong gia đình.
  • Cột 5: Ghi mối quan hệ của từng người trong gia đình (vợ chồng, bố, mẹ, con, cháu).
  • Cột 6: Ghi đầy đủ chính xác số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước của những thành viên trong gia đình.
  • Cột 7: Ghi những nội dung cần ghi chú.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người kê khai ký và ghi rõ họ tên.

Như vậy, Niềm tin bảo hiểm đã hướng dẫn xong cách viết tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *