Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu?

2043 lượt xem

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu đang là câu hỏi mà được nhiều người quan tâm khi tham gia BHXH. Hãy cùng Niềm Tin Bảo Hiểm tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé.

Điều kiện hưởng lương hưu

dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-nhieu-nam-thi-duoc-huong-luong-huu-niemtinbaohiem

Căn cứ điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã được sửa đổi bởi khoản 1 điều 219 Bộ luật lao động 2019 quy định người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên và đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ sẽ được hưởng lương hưu nếu thuộc các trường hợp sau đây:

Nếu bạn chưa biết cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội thì hãy truy cập bài viết để biết rõ hơn nhé.

 • Người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm, theo quy định tại khoản 2 điều 169 BLLĐ 2019 thì độ tuổi nghỉ hưu đối với nam và nữ được quy định theo từng năm sẽ là:
Năm Lao động nam Lao động nữ
2021 Đủ 60 tuổi 3 tháng Đủ 55 tuổi 4 tháng
2022 Đủ  60 tuổi 6 tháng Đủ 55 tuổi 8 tháng
2023 Đủ 60 tuổi 9 tháng Đủ 56 tuổi
2024 Đủ 61 tuổi Đủ 56 tuổi 4 tháng
2025 Đủ 61 tuổi 3 tháng Đủ 56 tuổi 8 tháng
2026 Đủ 61 tuổi 6 tháng Đủ 57 tuổi
2027 Đủ 61 tuổi 9 tháng Đủ 57 tuổi 4 tháng
2028 Đủ 62 tuổi Đủ 57 tuổi 8 tháng
2029 Đủ 62 tuổi Đủ 58 tuổi
 • Căn cứ khoản 3 điều 169 Bộ luật lao động 2019 quy định người lao động có 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành thì độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ quy định theo từng năm sẽ là:
Năm Lao động nam Lao động nữ
2021 Đủ 55 tuổi 3 tháng Đủ 50 tuổi 4 tháng
2022 Đủ  55 tuổi 6 tháng Đủ 50 tuổi 8 tháng
2023 Đủ 55 tuổi 9 tháng Đủ 51 tuổi
2024 Đủ 56 tuổi Đủ 51 tuổi 4 tháng
2025 Đủ 56 tuổi 3 tháng Đủ 51 tuổi 8 tháng
2026 Đủ 56 tuổi 6 tháng Đủ 52 tuổi
2027 Đủ 56 tuổi 9 tháng Đủ 52 tuổi 4 tháng
2028 Đủ 57 tuổi Đủ 52 tuổi 8 tháng
2029 Đủ 57 tuổi Đủ 53 tuổi
 • Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.
 • Người lao động là nữ làm cán bộ công chức ở xã hoặc là người hoạt động chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn tham gia bhxh và nghỉ việc khi đủ 15 năm đến 20 năm mà tới tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng lương hưu.

Cách tính mức hưởng lương hưu hàng năm

Theo điều 56 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng lương hưu hàng tháng khi tham gia bảo hiểm như sau: Từ ngày 01/01/2018, mức hưởng lương hưu hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện tại điều 54 của luật này thì được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng bhxh theo quy định tại điều 62 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

 • Người lao động là nam giới nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, năm 2022 trở đi được tính là 20 năm.
 • Người lao động là nữ nghỉ hưu vào năm 2018 trở đi thì được tính là 15 năm.

Xem thêm: Tỷ lệ đóng bhxh năm 2022 cò gì khác biệt so với những năm trước.

Theo đó cứ sau mỗi năm, người tham gia sẽ được tính thêm 2%, tối đa lên tới 75%.

Đóng bảo hiểm bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc

Từ năm 2022, đối với người lao động là nam đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện về hưu thì sẽ được lương hưu với tỷ lệ từ 45 – 75% tiền lương đóng bhxh. Đối với người lao động nữ tham gia đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện về hưu thì sẽ được nhận lương hưu tối đa như với tỷ lệ như nam.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Theo quy định điều 73 của luật bảo hiểm xã hội 2014 và luật bảo lao động sữa đổi 2019 quy định người tham gia bhxh tự nguyện được hưởng lương hưu khi đạt các điều kiện sau:

 • Người tham đủ tuổi nghỉ hưu đối với nam là 60 tuổi 3 tháng, đối với nữ là 55 tuổi 4 tháng.
 • Người tham gia đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lên.

Như vậy bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi đóng bhxh 20 năm có được hưởng lương hưu không?

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu tối đa?

Theo quy định của luật bhxh trong trường hợp người tham gia là nữ 15 năm đầu tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng 45% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bhxh, sau đó cứ mỗi năm được tính thêm 2%. Do đó người tham gia phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm thì được hưởng lương hưu tối đa 75%.

Đối với người lao động là nam, mức hưởng lương hưu bằng 45% mức tiền lương hàng tháng đóng bhxh tương ứng với 18 năm tham gia bảo hiểm xã hội khi về hưu năm 2020, 19 năm tham gia bhxh khi về hưu vào năm 2021, 20 năm tham gia bhxh khi về hưu năm 2021. Do đó để đạt được mức lương hưu tối đa lên tới 75% của lao động nam sẽ được tính như trong bảng sau:

Nghỉ hưu vào năm Số năm tham gia BHXH để đạt mức tối đa 75%
Về hưu năm 2020 33 năm
Về hưu năm 2021 34 năm
Về hưu năm 2022 trở đi 35 năm

Trong trường hợp có thời gian đóng quá số năm được hưởng lương hưu tối đa sẽ được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp 1 lần.

Mức trợ cấp 1 lần được tính theo thời than tham gia bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, cứ mỗi năm người tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 mức bình quân tiền lương tháng tham gia bhxh.

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu? 1

1. Trường hợp người tham gia đóng bảo hiểm xã hội đến tuổi về hưu mà chưa đủ thời gian đóng bhxh thì được quy định như sau:

 • Trong trường hợp này nếu như đơn vị lao động của người tham gia có nhu cầu kéo dài thời gian tham gia hợp đồng lao động thi người lao động vẫn có thể tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm cho tới khi đủ điều kiện về thời gian hưởng lương hưu là 20 năm (đối với lao động nữ làm việc ở xã là 15 năm cho tới 20 năm).
 • Người tham gia có thể hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần hoặc có thể tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện cho tới khi đủ 20 năm.

2. Căn cứ điều 60 của luật bhxh năm 2014 quy định người tham gia bảo hiểm xã hội đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đáp ứng điều kiện hưởng lương hưu thì có thể yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần nếu thuộc các trường hợp sau:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ điều kiện 20 năm đóng bhxh theo quy định.
 • Người lao động là nữ hoạt động chuyên trách ở các tuyến xã, phường, thị trấn chưa đủ 15 năm đóng bhxh trở đi và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

3. Bên cạnh đó, người tham gia bảo hiểm xã hội mà chưa đủ đóng bảo hiểm thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hình thức đóng bảo hiểm 1 lần cho những năm còn thiếu. Với điều kiện tham gia đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 120 tháng thì được đóng đủ 20 năm để được hưởng lương hưu theo điều 9 tại nghị định 134/2015/NĐ-CP.

Sau khi theo dõi bài viết trên của Niềm Tin Bảo Hiểm thì chắc hẳn bạn đã có câu trả lười cho việc đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu rồi phải không! Đây sẽ là một khoản thu nhập không thể thiếu khi bạn về già. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng biết nếu bạn thấy bài viết có ích nhé.

Những thắc mắc liên quan bạn có thể để lại ở phần bình luận ở phía dưới để chúng tôi có thể giải đáp chi tiết cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *